38 Spesh, Conway The Machine & Lloyd Banks – Latex Gloves (Instrumental) (Prod. By Jimmy Dukes & 38 Spesh)

Listen/Download here:

38 Spesh & Conway The Machine Ft. Lloyd Banks – Latex Gloves (Instrumental)
(Produced By Jimmy Dukes & 38 Spesh)

Download