Ayce Nyce, Too $hort & Freddie Gibbs – DTLA (Instrumental) (Prod. By Ayce Nyce)